de kleine lettertjes” zijn hier niet!!

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Wij houden onze voorwaarden eerlijk, fair, rechtstreeks, “to-the-point” en zo duidelijk mogelijk. Zonder dat wij individuele bestaande of nieuwe klanten daarvan apart op de hoogte kunnen brengen, behouden we ons het recht voor om onze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen aan veranderende omstandigheden.

De leveringen zullen echter altijd plaatsvinden onder de algemene voorwaarden zoals deze gelden op de datum van betaling door de koper.

Een geplaatste bestelling betekent akkoord met onze voorwaarden.

Van deze voorwaarden kan alleen bij uitzondering en alleen indien nodig voor het uitvoeren van speciale transacties worden afgeweken. Dit gebeurt dan alleen met wederzijdse goedkeuring. (schriftelijk of per email).

Betalingen

Bij voorkeur ontvangen wij betalingen op onze ING Bankrekening:

IBAN: NL63INGB0007214813
BIC: INGBNL2A.
t.n.v. R J Visser

Men heeft echter de keuze om via PAYPAL te betalen: (usdutch@gmail.com)

Behalve bij “Special Orders” wordt vanuit Nederland verzonden. Als extra service aan onze klanten verzendt Roberts USA Shop al op dezelfde dag als de betaling (door de bank) als binnengekomen wordt getoond. Hiervan wordt alleen bij overmacht afgeweken.

Vertraging, in de aflevering zal nimmer grond opleveren voor schadevergoeding ook niet indien een bepaalde datum van levering mocht zijn genoemd.

Bewijs van verzending vrijwaart Roberts USA Shop en Shopholder, Eigenaar, Medewerker(s) van alle aansprakelijkheid.

Reclames

Reclames zullen op straffe van verval van kopersrecht om dit te doen gelden, schriftelijk en/of per email (RobertsUSAshopping@gmail.com) moeten worden ingediend binnen uiterlijk drie dagen na ontvangst van de bestelling.

Onze aansprakelijkheid terzake van door ons te leveren of geleverde goederen gaat nimmer verder dan het eventueel vervangen van het artikel en/of de artikelen of (naar keuze van Roberts USA Shop) vergoeding van het betaalde bedrag (al dan niet onder aftrek van de oorspronkelijke verzendkosten).

Alle prijzen

Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen. Roberts USA Shop berekent geen BTW.

Bij een “Special Order” , Speciaal voor jou importeren

Invoer wanneer wij speciaal voor jou verzenden vanuit buiten Nederland:

Al doen wij er alles aan om invoerrechten voor je te voorkomen en komt het vrijwel niet voor dat men invoerrechten hoeft te betalen over onze zendingen, blijven invoer, invoerrechten, douane, invoerformaliteiten en afhandeling, etc. ten alle tijden volledig voor de verantwoordelijkheid en voor kosten van de koper/ontvanger.

De betaling geschiedt zonder korting of compensatie (tenzij gebruik wordt gemaakt van een door Roberts USA Shop afgegeven certificaat, of indien per email vooraf overeengekomen) binnen 7 dagen na factuurdatum.

Indien deze niet binnen deze 7 dagen heeft plaatsgevonden, is het mogelijk dat de koper van ons een bericht krijgt dat de bestelling in onze administratie is geannuleerd. In ieder geval kan echter geen aanspraak meer worden gemaakt op de de prijzen welke golden ten tijde van de oorspronkelijke bestelling, tenzij ongewijzigd. Er kan een nieuwe bestelling geplaatst worden tegen de dan geldende prijs/prijzen.

Vertrouwen

Wederzijds vertrouwen staat bij Roberts USA Shop al vele jaren zeer hoog in het vaandel. Wij zijn alleen bereid om op -wederzijds- eerlijke en vriendelijke wijze zaken te doen.

Roberts USA Shop weigert een zakelijke omgeving van aggresiviteit.

Wij zullen altijd proberen mogelijke geschillen of problemen naar wederzijds genoegen en met respect op te lossen.

Privacy

Roberts USA Shop vindt privacy uiterst belangrijk en zal NOOIT persoonlijke gegevens, namen, adressen, email adressen, aankoopgedrag, etc. aan enig ander dan de koper zelf bekend maken, met iemand bespreken, of met iemand anders delen. Ter verdere bescherming van onze klanten, verkopen wij uiteraard geen emailadressen die onze klanten aan ons bekend maken.

Ten Slotte

Hoewel onze algemene voorwaarden met zorg zijn samengesteld en met het belang van zowel de koper als de verkoper in gedachten, zijn Roberts USA Shop en Shopholder, Eigenaar, Medewerker(s) niet verantwoordelijk voor onopzettelijke fouten en/of onvolkomenheden. In geval van onduidelijkheid behoudt Roberts USA Shop zich het recht voor om een naar onze mening en ervaring rechtvaardige beslissing te nemen.

AV 2021 by Roberts USA Shop